Bảng giá bán DỰ ÁN ECOPARK VINH NGHỆ AN

STT BẤT ĐỘNG SẢN  HƯỚNG TÌNH TRẠNG GIÁ BÁN
1 BT – 05 Đông nam Nhà đầu tư bán Thỏa thuận
2 BT – 07 Đông bắc CĐT bán Thỏa thuận
3 SH – 08 Tây Nam CĐT bán Thỏa thuận
4 LK – 12 Tây Bắc CĐT bán Thỏa thuận
5        
6        
7        
8        
9        

xxxx